عایق حرارتی مواد و یا ترکیبی از مواد است که مانع از انتقال حرارت می شود . حرارت ممکن است بین مواد توسط فرایند انتقال دما، هدایت و یا تابش منتقل شود. عایق های حرارتی جریان گرما را کاهش دهد.

عایق حرارتی به بیانی دیگر عبارتند از موادی که از نرخ انتقال حرارت بین سیستم های فیزیکی مختلف می کاهند و به عبارت ساده تر از اتلاف انرژی گرمایی یک سیستم تا حد امکان جلوگیری می کنند . گرما همواره از سیستم هایی که دمای بالاتری دارند به سیستم هایی با دمای کمتر جریان می یابد.
عایق های حرارتی این جریان را به شدت کاهش می دهد و هدف اصلی عایق حرارتی می باشد .
عایق حرارتی برای ثابت نگه داشتن درجه حرارت داخل ساختمان در فصول سرد به گرمایش و در فصول گرم به سرمایش نیاز است .
عایق حرارتی بصورت چشمگیری به حفظ ذخایر تجدید نشدنی انرژی کمک می کند. اهمیت صرفه جویی این منابع بر کسی پوشیده نیست وااثر مستقیم در کاهش آلودگی محیط زیست میگذارد .

عایق های حرارتی مانع از یخ زدگی تجهیزات ساختمانی و در نهایت شکستگی می شوند . در زیر مزایای عایق کاری نام می بریم .

مزایای عایق حرارتی

صرفه جویی در مصرف انرژی
جلوگیری از میعان و یا تبرید بر روی سطوح سرد
کاهش خطرات و آسیب به تجهیزات و مقابله با آتش سوزی خوردگی و ضربه
کنترل دمای فرآیند و پروسه
کنترل دمای سطح برای  حفاظت و ایمنی
کاهش مصرف منابع طبیعی
کاهش آلودگی محیط زیست
کاهش هزینه های انرژی
انتخاب عایق های حرارتی
برای انتخاب عایق حرارتی پارمترهای زیر را باید درنظر گرفت .
انتخاب نوع عایق/محدوده دمای کارکردی عایق است . برای هر عایق بسته به نوع آن محدوده دمایی خاصی تعریف شده است بدین صورت در این
محدوده دمایی بهترین عملکرد را آن عایق خواهد داشت و خارج از آن محدوده دمایی عایق امکان کارد کارایی خود را از دست بدهد و یا باعث تغییر
شکل آن شود مثلا عایق های سلولی پلی اولفینی در دمای بالای محدوده عملکرد آن عایق تغییر شکل داده پس ابتدا برای انتخاب باید به محدوده دمایی مورد نیاز خود و عایق دقت کنیم

عایق ها به سه دسته از لحاظ دمایی تقسیم می شوند .
عایق های گرم
عایق های سرد
عایق های دما متوسط
عایق های گرم بیشتر برای نواحی یا تجهیزاتی بکار برده می شود که دمای کاری آنها از دمای اتاق بیشتر باشد .از این عایف ها برای ساختمانها
دیوارها و سقف ها استفاده می شود و همچنین در موتور خانه ها سیستم های گرمایشی و دودکش ها بکار می روند .
محدوده دمایی این عایق ها از ۲۵ درجه سانتی گراد تا ۶۰۰ درجه سانتی گراد می باشند .
عایق های حرارتی بیشتر برای عایق حرارتی خطوط سیستم های تهویه و کانال های انتقال گاز یا مایعات استفاده می شود .
این نوع عایق های حرارتی معمولا ظریب نفوذ آب و بخار بسیار پایینی دارند . در نتیجه از چگالش بخار جلوگیری می کند . این خاصیت عایق های حرارتی برای عایق کاری سردخانه ها یخچالها و خنک کننده ها عایقی ایده آل می باشد . محدوده کاری این عایق ها بین ۱۰۰ منفی تا ۱۰۰ مثبت است .