1درباره طالقان icon

آخرین اخبار

درباره طالقان 1

درباره طالقان

 

 


شهرستان طالقان
، به مرکزیت شهر طالقان، یکی از شهرستانهای استان البرز ایران است. ناحیه طالقان زیستگاه حیات وحش وگونه‌های متنوع گیاهی است که واجد ارزشهای تفرجگاهی هستند ناحیه طالقان به غیر از آثار ارزشمند طبیعی که درخود جای داده‌است، اماکن زیارتی و تاریخی ارزشمندی نیز داردکه بر جاذبه‌های آن می‌افزایند.

 •  تقسیمات کشوری:

  شهرستان طالقان از سه بخش پایین طالقان، میان طالقان و بالا طالقان تشکیل شده‌است و دارای ده‌ها روستا است.


  روستاها

  • بخش بالا طالقان به مرکزیت روستای جوستان دارای روستاهای گوران، آسکان، جوستان، دیزان، محسن آباد، مهران، ناریان، امامزاده محمدحنفیه، عباسک، اوصار - ابصار، اورازان، پراچان، خچیره، خیکان، دهدر، گته ده، گراب، کرود، نساعلیا، نویزعلیا، آئین کلایه، تکیه جوستان، حصیران، خودکاوند، دراپی، سفج خانی، کرکبود، کویین علیا، کیامحله، گلیرد، منگلان، هشان، مرجان، نویزک، بزج، گزن، جزن، جزینان، خسبان، وشته، ورکش، سگرانچال، سگران، هرنج

   

  • بخش مرکزی شهرستان طالقان به مرکزیت شهر طالقان دارای روستاهای شهرک، حسنجون، زیدشت، آردکان، گلینک، پس قلعه، جارودشت، سید آباد، کولج، میناوند، آرتون، اوانک، باریکان، پرده سر، میراش، آرموت، پرگه، دنبلید، سنگ بن، سوهان، عالی سر، فشندک، کش، لات مجنون، اسفاران، امیرنان، انگه، اوچان، اهوارک، تکیه ارموت، تکیه ناوه، خوران، خورانک، روشنابدر، شهراسر، کجیران، کلارود، کلانک، کشرود، لهران، موچان، میر، نسا سفلی، عالیسر

تقسیمات قدیمی... 

 • شهرستان طالقان به سه بخش پایین طالقان، میان طالقان وبالا طالقان تقسیم میشود.روستاهای بالا طالقان به مرکزیت جوستان ،میان طالقان به مرکزیت شهرک وپایین طالقان به مرکزیت شهراسرهستند.این روستاهاعبارتنداز:

  بالا طالقان

   

  ۱-ابصار  Absar

  2- آسکان Asekan

  3- اورازان Ovrazan

  4- پراچان Parachan

  5- جوستان Joestan

  6- حصیران Hasiran

  7- خچیره Khochireh

  8- خودکاوند Khodkavand

  9- خیکان Khikan

  10- دراپی Darapei

  11- دهدر Dahder

  12- دیزان Dizan

  13- سفچ خانی Sefeehkhani

  14- کرکبود Karkabovd

  15- کولین Qvien

  16- گته ده Gatehdeh

  17- گراب Garab

  18- گلیرد Giliard

  19- گوران Govran

  20- لمبران Lambaran

  21- مرجان Marjan

  22- منگولان (بهارستان Baharestan)Mangelan

  23- مهران Mehran

  24- ناریان Narian

  25- نساء علیا Nesaolia

  26- نویز Naviz

  27- هشان Hashan

   

  میان طالقان

   

  ۱- آرتون Artoun

  2- اردکان Ardakan

  3- آرموت تکیه (شامل آرموت و تکیه آرموت) Armouttekieh

  4- آوانک Avanak

  5- باریکان Barikan

  6- بزج Bozaj

  7- پردسر Pordesar

  8- جزن jazan

  9- جزینان (گزینان) Jazinan

  10- حسنجون (شامل سید آباد و حسنجون) Hasanjoun

  11- خسبان Khosban

  12- دنبلید Donbolid

  13- زیدشت Zidasht

  14 – سگران Sogran

  15 – سگران چال Sogran chal

  16- شهرک Shahrak

  17- فشندک Fashandak

  18- کرود Karovd

  19- کلندر Kolandar

  20 کولج Kovlaj

  21- گلینک Gelinak

  22 – میراش Mirash

  23- میناوند Minavand

  24- نویزک Novizak

  25- ورکش Varkash

  26- وشته Veshteh

  27- هرنج Haranj

    

  پایین طالقان

   

  ۱-اسفاران Asfarun

  2- امیرنان Amirnan

  3- انگه Angeh

  4- اوچان Ouchan

  5- اهوراک Ahvaruk

  6- پرگه Pargeh

  7- تکیه ناوه -شامل تکیه ناو و عالی سر-  Tekieh naveh

  8- خوران Khovran

  9- خورانک Khovranak

  10- روشنابدر Roshnabdar

  11- سنگ بن Sang Bon

  12- سوهان Sohan

  13- شهر آسر Shahr Asar

  14- کجیران Kajiran

  15 – کش Kash

  16 – کش رود Kush Rovd

  17- کلانک Kolanak

  18- کلارود Kolarovd

  19- کماکان Komakan

  20- لهران Lohrun

  21- موچان Mouchan

  22- میر Mir

  23- نساء سفلی Nesa

درباره طالقان

درباره طالقان

 

 


شهرستان طالقان
، به مرکزیت شهر طالقان، یکی از شهرستانهای استان البرز ایران است. ناحیه طالقان زیستگاه حیات وحش وگونه‌های متنوع گیاهی است که واجد ارزشهای تفرجگاهی هستند ناحیه طالقان به غیر از آثار ارزشمند طبیعی که درخود جای داده‌است، اماکن زیارتی و تاریخی ارزشمندی نیز داردکه بر جاذبه‌های آن می‌افزایند.

 •  تقسیمات کشوری:

  شهرستان طالقان از سه بخش پایین طالقان، میان طالقان و بالا طالقان تشکیل شده‌است و دارای ده‌ها روستا است.


  روستاها

  • بخش بالا طالقان به مرکزیت روستای جوستان دارای روستاهای گوران، آسکان، جوستان، دیزان، محسن آباد، مهران، ناریان، امامزاده محمدحنفیه، عباسک، اوصار - ابصار، اورازان، پراچان، خچیره، خیکان، دهدر، گته ده، گراب، کرود، نساعلیا، نویزعلیا، آئین کلایه، تکیه جوستان، حصیران، خودکاوند، دراپی، سفج خانی، کرکبود، کویین علیا، کیامحله، گلیرد، منگلان، هشان، مرجان، نویزک، بزج، گزن، جزن، جزینان، خسبان، وشته، ورکش، سگرانچال، سگران، هرنج

   

  • بخش مرکزی شهرستان طالقان به مرکزیت شهر طالقان دارای روستاهای شهرک، حسنجون، زیدشت، آردکان، گلینک، پس قلعه، جارودشت، سید آباد، کولج، میناوند، آرتون، اوانک، باریکان، پرده سر، میراش، آرموت، پرگه، دنبلید، سنگ بن، سوهان، عالی سر، فشندک، کش، لات مجنون، اسفاران، امیرنان، انگه، اوچان، اهوارک، تکیه ارموت، تکیه ناوه، خوران، خورانک، روشنابدر، شهراسر، کجیران، کلارود، کلانک، کشرود، لهران، موچان، میر، نسا سفلی، عالیسر

تقسیمات قدیمی... 

 • شهرستان طالقان به سه بخش پایین طالقان، میان طالقان وبالا طالقان تقسیم میشود.روستاهای بالا طالقان به مرکزیت جوستان ،میان طالقان به مرکزیت شهرک وپایین طالقان به مرکزیت شهراسرهستند.این روستاهاعبارتنداز:

  بالا طالقان

   

  ۱-ابصار  Absar

  2- آسکان Asekan

  3- اورازان Ovrazan

  4- پراچان Parachan

  5- جوستان Joestan

  6- حصیران Hasiran

  7- خچیره Khochireh

  8- خودکاوند Khodkavand

  9- خیکان Khikan

  10- دراپی Darapei

  11- دهدر Dahder

  12- دیزان Dizan

  13- سفچ خانی Sefeehkhani

  14- کرکبود Karkabovd

  15- کولین Qvien

  16- گته ده Gatehdeh

  17- گراب Garab

  18- گلیرد Giliard

  19- گوران Govran

  20- لمبران Lambaran

  21- مرجان Marjan

  22- منگولان (بهارستان Baharestan)Mangelan

  23- مهران Mehran

  24- ناریان Narian

  25- نساء علیا Nesaolia

  26- نویز Naviz

  27- هشان Hashan

   

  میان طالقان

   

  ۱- آرتون Artoun

  2- اردکان Ardakan

  3- آرموت تکیه (شامل آرموت و تکیه آرموت) Armouttekieh

  4- آوانک Avanak

  5- باریکان Barikan

  6- بزج Bozaj

  7- پردسر Pordesar

  8- جزن jazan

  9- جزینان (گزینان) Jazinan

  10- حسنجون (شامل سید آباد و حسنجون) Hasanjoun

  11- خسبان Khosban

  12- دنبلید Donbolid

  13- زیدشت Zidasht

  14 – سگران Sogran

  15 – سگران چال Sogran chal

  16- شهرک Shahrak

  17- فشندک Fashandak

  18- کرود Karovd

  19- کلندر Kolandar

  20 کولج Kovlaj

  21- گلینک Gelinak

  22 – میراش Mirash

  23- میناوند Minavand

  24- نویزک Novizak

  25- ورکش Varkash

  26- وشته Veshteh

  27- هرنج Haranj

    

  پایین طالقان

   

  ۱-اسفاران Asfarun

  2- امیرنان Amirnan

  3- انگه Angeh

  4- اوچان Ouchan

  5- اهوراک Ahvaruk

  6- پرگه Pargeh

  7- تکیه ناوه -شامل تکیه ناو و عالی سر-  Tekieh naveh

  8- خوران Khovran

  9- خورانک Khovranak

  10- روشنابدر Roshnabdar

  11- سنگ بن Sang Bon

  12- سوهان Sohan

  13- شهر آسر Shahr Asar

  14- کجیران Kajiran

  15 – کش Kash

  16 – کش رود Kush Rovd

  17- کلانک Kolanak

  18- کلارود Kolarovd

  19- کماکان Komakan

  20- لهران Lohrun

  21- موچان Mouchan

  22- میر Mir

  23- نساء سفلی Nesa


نظرات

نکته :
- نظرات شما ممکن است پس از تائید مدیر نمایان شود.
- لطفا از زبان پارسی برای نظر دادن استفاده کنیدهیچ نظری ثبت نشده است

شما اولین نفر باشید !


 1. هیچ نظری ثبت نشده است

  شما اولین نفر باشید !

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

CAPTCHA Image Reload Image