1هیئت اباعبدالله الحسین icon

آخرین اخبار

عکس هایی از مراحل ساخت هیِئت اباعبدالله الحسین

عکس هایی از مراحل ساخت هیِئت اباعبدالله الحسین

7,6

عکس از محمدسمیع نومیری

برچسب ها: هیئت وشته , حسینیه وشته

color:#444;border-bottom: 3px solid #3b8dbd;