آخرین اخبار


امامزاده یوسف(ع) 1

امامزاده یوسف(ع)

 بقعه متبرکه امامزاده یوسف (ع) (وشته)

 

 وی یکى از فرزندان امام موسى کاظم (ع) به شمار مى رود .بنای بقعه ایشان در منطقه اى کوهستانى در روستاى وشته طالقان که به بادامستان نیز معروف است ، در فاصله 144 کیلومترى شهر کرج واقع گردیده و پیرامون آن را درختان بادام فرا گرفته است .از نظر معمارى ،این بنا ضریح وگنبدوفاقد گلدسته است .قدمت بقعه به دوره صفویه باز می گردد . گنبد آن مخروطى با رک و با کاشیهاى متاخر آبى رنگ کاشیکاری شده است .اخیرا این بقعه مورد مرمت و بازسازی قرارگرفته.در این بقعه زائر سرایى جهت رفاه زائرین احداث شده است .

امامزاده یوسف(ع)

امامزاده یوسف(ع)

 بقعه متبرکه امامزاده یوسف (ع) (وشته)

 

 وی یکى از فرزندان امام موسى کاظم (ع) به شمار مى رود .بنای بقعه ایشان در منطقه اى کوهستانى در روستاى وشته طالقان که به بادامستان نیز معروف است ، در فاصله 144 کیلومترى شهر کرج واقع گردیده و پیرامون آن را درختان بادام فرا گرفته است .از نظر معمارى ،این بنا ضریح وگنبدوفاقد گلدسته است .قدمت بقعه به دوره صفویه باز می گردد . گنبد آن مخروطى با رک و با کاشیهاى متاخر آبى رنگ کاشیکاری شده است .اخیرا این بقعه مورد مرمت و بازسازی قرارگرفته.در این بقعه زائر سرایى جهت رفاه زائرین احداث شده است .

color:#444;border-bottom: 3px solid #3b8dbd;