آخرین اخبار


معدن نمک  سوسرک (نمکچال)وشته طالقان 1

معدن نمک سوسرک (نمکچال)وشته طالقان

 

معدن نمک  سوسرک (نمکچال)وشته طالقان

در طالقان یک رگه نمک زیر زمینی وجود دارد که از مرز املاک وشته، جزن و ورکش در محل "سوسرک" شروع شده و از زیر رودخانه شاهرود تا مرز املاک کرود و سپشخانی  در محل "نمک سری صحرا" کشیده می شود.

 

معدن نمک سوسرک (نمکچال)که مالکیت آن به وشته تعلق دارد، دارای نمک با کیفیتی بوده و هنوز نیز فعال است. نمک سوسرک به دلیل تهیه شدن از آب متبلور  دارای درجه خلوص بسیار بالاست  وبه همین دلیل از بهترین نمک های ایران است که دارای خاصیت های دارویی میباشد.  نمک  در طالقان علاوه بر خوراک انسان و حیوانات برای استحکام بخشیدن به کاه و گل ساختمانها نیز بکار می رفت.  نمک برای مصارف دارویی هم کاربرد داشته و دارد.

معدن نمک  سوسرک (نمکچال)وشته طالقان

معدن نمک سوسرک (نمکچال)وشته طالقان

 

معدن نمک  سوسرک (نمکچال)وشته طالقان

در طالقان یک رگه نمک زیر زمینی وجود دارد که از مرز املاک وشته، جزن و ورکش در محل "سوسرک" شروع شده و از زیر رودخانه شاهرود تا مرز املاک کرود و سپشخانی  در محل "نمک سری صحرا" کشیده می شود.

 

معدن نمک سوسرک (نمکچال)که مالکیت آن به وشته تعلق دارد، دارای نمک با کیفیتی بوده و هنوز نیز فعال است. نمک سوسرک به دلیل تهیه شدن از آب متبلور  دارای درجه خلوص بسیار بالاست  وبه همین دلیل از بهترین نمک های ایران است که دارای خاصیت های دارویی میباشد.  نمک  در طالقان علاوه بر خوراک انسان و حیوانات برای استحکام بخشیدن به کاه و گل ساختمانها نیز بکار می رفت.  نمک برای مصارف دارویی هم کاربرد داشته و دارد.

color:#444;border-bottom: 3px solid #3b8dbd;