آخرین اخبار


 بازی آنلاین شلیک به سیب  0

بازی آنلاین شلیک به سیب

 بازی آنلاین شلیک به سیب

 شما باید به این آقا در هدف گیریش کمک کنید وگرنه شاهد صحنه دلخراشی خواهیم بود ! هر مرحله از این بازی جالب سختر خواهد شد ، پس مواظب باشید دستتون نلرزه !

برای پرتاب تیر ابتدا با موس جهت تیراندازی کمان را مشخص کنید سپس برای تعیین قدرت پرتاب تیر ، کلیک چپ موس را به میزان دلخواه نگه داشته و سپس رها کنید تا تیر از کمان پرتاب گردد.

مواظب باشید اگر تیر به شخصی که سیب روی سرش است اصابت کند صحنه ای دلخراش خواهید دید.
 

 بازی آنلاین شلیک به سیب

بازی آنلاین شلیک به سیب

 بازی آنلاین شلیک به سیب

 شما باید به این آقا در هدف گیریش کمک کنید وگرنه شاهد صحنه دلخراشی خواهیم بود ! هر مرحله از این بازی جالب سختر خواهد شد ، پس مواظب باشید دستتون نلرزه !

برای پرتاب تیر ابتدا با موس جهت تیراندازی کمان را مشخص کنید سپس برای تعیین قدرت پرتاب تیر ، کلیک چپ موس را به میزان دلخواه نگه داشته و سپس رها کنید تا تیر از کمان پرتاب گردد.

مواظب باشید اگر تیر به شخصی که سیب روی سرش است اصابت کند صحنه ای دلخراش خواهید دید.
 

color:#444;border-bottom: 3px solid #3b8dbd;